Yli vuosi sitten alkanut taistelu Helsingissä erityisuimakortista jatkuu.

Asiantuntijoiden suosituksista huolimatta liikuntavirasto ei edelleenkään myönnä erityisuimakortteja muille syöpäkuntoutujille kuin rintasyöpäkuntoutujille. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työryhmä on konsultoinut asiasta ainoastaan Hyksin rintarauhaskirurgian yksikön osastonylilääkäriä. Muita syöpälääkäreitä tai imutiesairauksiin erikoistuneita lääkäreitä ei ole konsultoitu. Yli vuoden aikana lähettämäni puoltavat asiakirjat ja asiantuntijalausunnot on jätetty huomiotta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lisäksi asia on ollut käsittelyssä yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä. “Kukaan näistä tahoista ei ole perehtynyt asiaan sen vaatimalla tavalla, saanut asiaan muutosta, nähnyt asiassa epäoikeudenmukaisuutta tai halunnut tehdä asiasta päätöstä.”

Ohessa kuvakaappauksia saamistani suosituksista:

  • Helsingin kaupunki,
  • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta,
  • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työryhmä,
  • hallinto- ja tukipalvelut sekä
  • Helsingin liikuntavirasto,

miten vastaatte seuraaviin kysymyksiin?


1. Miksi päätöksenne koskee ainoastaan rintasyöpäleikattuja? 

2. Miksi mielestänne muunlaista kuin rintasyöpää sairastavat / leikatut lymfaturvotuspotilaat eivät hyödy vesiliikunnasta? 


3. Miksi rintasyöpäpotilaan yläraajan kuntoutus on tärkeää, mutta munasarjasyöpäpotilaan alaraajan ei, eli miksi asetatte syöpäsairaudet keskenään eriarvoiseen asemaan? 


4. Miksi olette konsultoineet ainoastaan rintarauhaskirurgian asiantuntijaa? 


5. Miksi ette ole konsultoineet Töölön sairaalan plastiikkakirurgian osaston lymfatiimiä?


Helsingissä 3.4.2020
Kati Sinisalo


3.11.2021:
Kati voitti vihdoin taistelun, ja Helsingin kaupungille määrättiin 10 000 euron uhkasakko syrjinnästä. Tilanne on kuitenkin ennallaan.

Lue koko juttu täältä.